37 prosent av de spurte i Norfaktas undersøkelse sier at de er i sentrum ukentlig eller oftere for å handle. 17 prosent av sier de handler i sentrum flere ganger i uken.

Bare fem prosent er ifølge egne svar aldri i byen for å handle.

Sju av ti liker servicenivået

Og det virker som om de spurte i undersøkelsen generelt sett er veldig godt fornøyde med det sentrum totalt sett har å by på:

Hele 69 prosent av de spurte sier at servicenivået i sentrum er bra eller veldig bra.

58 prosent av de spurte sier at åpningstidene er bra eller veldig bra.

Bra utvalg av butikker

51 prosent mener at utvalget av butikker er bra eller veldig bra.

65 prosent mener tilgjengeligheten med buss, tog, ferge eller andre offentlige kommunikasjoner er bra eller veldig bra.

Og - som nevnt i saken om at mange oppgir parkering som årsak til at de handler utenfor sentrum: 42 prosent av de spurte sier at de vurderer parkeringsmulighetene som bra eller svært bra, mens 19 prosent mener at de er dårlige eller svært dårlige.