Fredrikstad ruster seg for tidenes utbygging: Har lyst ut 12 stillinger i byutvikling

En by i rivende utvikling trenger flere arkitekter, planleggere, saksbehandlere i byggesaker – og en egen sykkelplanlegger. Miljø – og byutviklingsetaten i Fredrikstad kommune har nå lyst ut hele 12 stillinger. 3–4 av dem er nyopprettede.