Spikeren i kista for utbygging på det meste av Gudebergjordet

For noen år siden var planen å bygge ut Gudebergjordet med en marinepark som skulle sette Fredrikstad på kartet. Etter fredagens bystyre, blir nå mesteparten av jordet vernet.