Planleggingsleder Alf Louis Solvang i Bane NOR fortalte formannskapet at planleggingen av jernbane og vei gjennom Fredrikstad er krevende og at det tar tid å finne en egnet løsning. Det er ingen tvil om at stasjonen skal ligge på Grønli. Men hvor den nøyaktig skal plasseres, er ikke avgjort.

Tunnel under Bratliparken eller gjennom St. Hansfjellet?

Firefeltsveien skal enten legges i en tunnel fra Borggaten til Glemmen videregående skole, under Bratliparken, eller i en rett linje gjennom St. Hansfjellet. Stasjonen skal ligge i dagen, men en del av den kan plasseres inne i St. Hansfjellet.

Det viser seg å være svært vanskelig å legge både dobbeltsporet og den nye firefeltsveien gjennom St. Hansfjellet. Da blir det ikke mye igjen av fjellet. Men hvis veien i stedet legges i en tunnel under Bratliparken, til Glemmen videregående skole, blir det langt enklere å plassere jernbanen. Det kan også gi mer rom til gående og syklende og kollektivtransport.

Solvang opplyste på møtet i formannskapet at begge variantene for firefeltsveien er med videre. Tunnelen skal enten legges gjennom St. Hansfjellet eller under Bratliparken. Bane NOR må utvide med 1–2 kombinasjoner for vei og jernbane, ut over dem som ble lagt frem i sommer.

Ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) mente denne utvidelsen i antall mulige vei- og jernbaneløsninger i Grønli-området var uproblematisk, siden alle alternativene lå innenfor det avsatte planområdet i Fredrikstad sentrum. 

Håper å få godkjent planen i 2020

Planleggingsleder Solvang i Bane NOR tar nå sikte på å få lagt frem et første forslag til vei- og jernbaneløsning i juni 2019, som kan sendes ut på høring, og forhåpentlig kan reguleringsplanen bli vedtatt av bystyret sommeren 2020. 

– Arbeidet med å planlegge vei og jernbane har vært mer omfattende enn vi først så for oss. Vi ser nå på de tekniske løsningene og på kostnader, og vi rekker ikke å legge frem et forslag i 2018, sa Solvang til formannskapet sist torsdag.

Bane NOR følger opp Stortingets mål om å få bygd dobbeltspor fra Seut i Fredrikstad til Klavestad i Sarpsborg, inkludert ny Grønli stasjon, i løpet av 2026. Men finansieringen som trengs for å holde denne tidsplanen er ikke på plass.

Blir ikke ferdig i 2026 med dagens sum  

– For å rekke å få jernbanen ferdig fra Seut til Klavestad i Sarpsborg i 2026 bør vi starte byggingen i 2022. Men i nasjonal transportplan (NTP) er det ikke satt av penger til bygging før i 2024. Hvis vi ikke får penger tidligere rekker vi ikke å bli ferdig i 2026, opplyste Solvang.