– Ja, det kan jeg ikke tvile på nå. Jeg forholder meg til det skoleetaten sier, og ifølge utkastet til ny skolebruksplan får vi nytt «Svartbygg» i 2017. Det gleder vi oss til.
Det sier rektor på Rød skole på Kråkerøy, Bjørn Støle.
For to år siden fortvilte han over at skolen ikke ble prioritert i 2013-budsjettet. «Svartbygget» med rom for faget mat og helse, samt sløyd- og gymsal hadde lenge vært klart for riving.
Slitasje, setningsskader og vannskader preget bygningen. Selv skoleetaten beskrev gymsalen som «en av de dårligste i kommunen».
– Jeg måtte stenge både gymsalen og sløydsalen fordi de ikke var bra nok til å brukes, forteller Støle.
Til tross for at riving og nybygg ble fastslått som eneste løsning, investerte kommunen i en rekke oppgraderinger slik at bygget kunne benyttes midlertidig.
– Etter de tiltakene har bygningen fungert tilfredsstillende. Men nå er vi veldig fornøyde med at et nytt bygg ligger inne i skolebruksplanen til 2017, sier Bjørn Støle, om prosjektet til 50 millioner kroner.