Olav Moe (KrF) ber Råde-politikerne bestemme seg: Uaktuelt å gi penger til gang- og sykkelsti langs veien

Artikkelen er over 2 år gammel

Fylkespolitiker Olav Moe (KrF) sier det ikke er aktuelt å sette av penger til å bygge gang- og sykkelsti langs veien over Tombsletta. Hvis det ikke er mulig å få bygd en rimelig løsning, langs bekken, trekker fylkeskommunen seg ut.