Her blir det tryggere for gående og syklister

Artikkelen er over 3 år gammel

En strekning på 800 meter i Lisleby allé får endelig fortau og gang- og sykkelvei, åtte år etter at det ble foreslått.