Nå kan det endelig nærme seg gang- og sykkelvei i Lisleby Allé

Går alt etter planen for Fredrikstad kommune nå, kan den planlagte gang- og sykkelveien i Lisleby Allé komme på plass i løpet av året.