Foreslår å ansette egen Gamleby-utvikler

Gode erfaringer kan overføres: Sentrumsutvikler Stine Ferguson har fått revitalisert Fredrikstad sentrum. Nå foreslår svenske forskere å opprette en lignende stilling for Gamlebyen. (Arkivfoto: Geir A. Carlsson)

Gode erfaringer kan overføres: Sentrumsutvikler Stine Ferguson har fått revitalisert Fredrikstad sentrum. Nå foreslår svenske forskere å opprette en lignende stilling for Gamlebyen. (Arkivfoto: Geir A. Carlsson)

Artikkelen er over 3 år gammel

Fredrikstad fikk fylt de tomme lokalene i sentrum med ansettelsen av sentrumsutvikler Stine Ferguson. Nå anbefaler en forskergruppe å ansette en egen Gamleby-utvikler for å få økt aktivitet og felles satsing.

DEL

Et forskerteam fra Högskolan Väst i Trollhättan har i vinter gjort 21 dybdeintervjuer med beboere, næringsdrivende, gårdeiere, håndverkere og andre brukere i Gamlebyen og også spurt 22 elever ved Plus-skolen om synspunkter på Gamlebyens attraktivitet, visjon og utfordringer. Rapporten fra Interreg-prosjektet ble lagt frem i formannskapet nylig. 

En av konklusjonene er at Fredrikstad kommune ikke viser et tilstrekkelig engasjement for Gamlebyen.

En Gamleby-utvikler kan bli felles røst utad

Forskerne anbefaler at kommunen tar et større ansvar for utviklingen i Gamlebyen og synkroniserer satsingen i sentrum og Gamlebyen. Det trengs en avklaring av roller. Spørsmålet er: Hva skal kommunen engasjere seg i, og hva skal næringsdrivende, foreninger og andre aktører stå for?

En egen Gamleby-utvikler kan bli limet som sørger for at alle trekker i samme retning og mot et felles mål.

– En daglig leder eller sentrumsutvikler i Gamlebyen kan bli den felles røsten utad som aktørene etterlyser og den som ser til at kommunikasjonen og kontinuerlige møter med alle aktører systematiseres, skriver forskerne, som også peker på at Gamleby-utvikleren kan bistå med et samarbeid om felles åpningstider, arrangementer og kommunikasjon.

Kommunale arbeidsplasser forsvinner    

Fredrik W. Ellefsen, leder i Fredrikstad Handelsforening, reagerte nylig på at Fredrikstad kommunes idrettsavdeling skal flytte fra Gamlebyen. Nå er det avgjort av avdelingen får lokaler på Stadion. Fredrikstad Internasjonale skole har flyttet fra Infanterikasernen til IJ-bygget. Tidligere har fylkeskommunen flyttet kulturarbeidsplasser ut av Gamlebyen. Ellefsen etterlyste økt kommunalt engasjement og får støtte for sine synspunkter i rapporten fra det svenske forskerteamet.    

Flertallet av de spurte i undersøkelsen er svært stolte av Gamlebyen, men de opplever at denne oppfatningen ikke deles av Fredrikstad kommune og at kommunen ikke tar sitt ansvar som myndighet.

– En innledende anbefaling til Fredrikstad kommune blir derfor å vise tydelig, i ord og handling, for alle Gamlebyens aktører at man erkjenner Gamlebyens unikhet og kvaliteter, samt at den er en stolthet for hele Fredrikstad, skriver forskerne i sine anbefalinger til brukere og beslutningstagere.

Ønsker å utvikle en felles plattform

Forskerne mener det er en åpenbar mangel i kommunikasjonen mellom brukerne av Gamlebyen. Informasjonen er fragmentert, og den strekker seg sjelden utenfor den egne grupperingen. De ulike brukergruppene har ulike interesser og mål, men de spurte opplever ikke at konfliktene er så alvorlige. Men gjennomgående etterlyser intervjuobjektene felles visjoner, strategier og rammer for Gamlebyen. Samarbeidet i Gamlebyen bør utvides til å omfatte flere parter.

Ett av forskernes råd er derfor å etablere en kommunikasjonsplattform, i første etappe for intern informasjon. Det trengs også bedre kommunikasjon mellom Gamlebyen og Fredrikstad sentrum, og til slutt felles kommunikasjon utad.

Forskerne anbefaler kommunen å drive kontinuerlige undersøkelser og studier for å få bedre beslutningsgrunnlag.

Hektisk: Frimarkedet er et trekkplaster på lørdager, men det trengs mer aktivitet i Gamlebyen på de øvrige ukedagene vår og høst. (Arkivfoto: Kent Inge Olsen)

Hektisk: Frimarkedet er et trekkplaster på lørdager, men det trengs mer aktivitet i Gamlebyen på de øvrige ukedagene vår og høst. (Arkivfoto: Kent Inge Olsen)

Vil gjøre Gamlebyen til året-rundt destinasjon

Gjennom felles innsats kan Gamlebyen bli en velbesøkt kultur- og håndverksby året rundt, mener forskerne. For å nå dit må historien visualiseres og levendegjøres med moderne verktøy, eksempelvis gjennom investeringer i trådløst nettverk.

For å øke Gamlebyens attraktivitet som besøksmål hele året er det viktig å bygge på en felles basis. Ulike aktører bør opptre sammen, som én destinasjon, og binde sammen ulike aktiviteter, som festivaler og andre viktige begivenheter.

Aktiviteter i Gamlebyen bør også koordineres med det som skjer i det øvrige Fredrikstad. Dette krever god kommunikasjon mellom aktørene, påpeker forskerteamet ved Högskolan Väst.

Rådet er å lære av hverandre, og ta steg for steg, i nær kontakt med Living Labs, samarbeidet mellom Visit Fredrikstad og Hvaler og Høgskolen i Østfold, som skal etableres i Kiørboegården i Gamlebyen.

Les mer: Gamlebyen skal bli et levende bylaboratorium 

Venter på Gamleby-planen

Rapporten blir et viktig innspill i en forsterket Gamleby-satsing. I formannskapet påpekte Atle Ottesen (Ap) at det er utmerket at det kommer forskere utenfra for å se Fredrikstad nærmere etter i sømmene.

Gårdeiere, næringsdrivende og beboere venter på den varslede Gamleby-planen, som skal bli et felles rammeverk. Etter det FB forstår skal planen komme på bordet i løpet av 2017, men tidspunkt er ennå ikke fastsatt.

  • Les mer: t 

Artikkeltags