Ny rapport: IKKE samfunnsøkonomisk lønnsomt å bygge ny Rolvsøyvei til 4 milliarder kroner – bilistene får LENGRE reisetid

Bilistene må forvente å bruke lengre tid mellom Fredrikstad og Sarpsborg når ny fylkesvei 109 er ferdig. Fartsgrensen blir 60 kilometer hele veien, det blir rundkjøringer og sambruksfelt. Syklister og bussreisende er vinnere.