– Furutun er en enorm bygningsmasse med fantastisk beliggenhet, og det tar tid å finne ut hva vi skal bruke eiendommen til. Derfor har vi nå funnet noen midlertidige leietagere, slik at ikke byggene står helt tomme, forteller Voica Dumitrascu Imrik, konstituert etatssjef for Bygg og eiendom i Fredrikstad kommune.

– Tomme bygg forfaller raskere

I sommer kjøpte kommunen eiendommen innerst i Oredalen på rundt 11 mål til 22 millioner av Sykehuset Østfold. Mange kjenner eiendommen som stedet hvor blant annet svømmebassenget "Kløverbadet" og habiliteringstjenesten har vært å finne.

Det er ganske bestemt at kommunens seksjon for helse og velferd skal bruke bygget, men på hvilken måte skal kommunen nå utrede.

– I løpet av 2018 håper vi å lande hva Furutun skal brukes til. Men frem til da har vi et ønske om at noen bruker bygningene. Tomme bygg forfaller raskere, forklarer Imrik.

Korte leieavtaler

Derfor har kommunen nå landet to leieavtaler for bygget. I januar flytter både Nav Fredrikstads Aktivitetsplikten, tidligere kalt "Innsatsgjengen", og Norsk Folkehjelp inn.

Nav skal leie rundt 400 kvadratmeter til en årlig leiepris på 250.000 kroner, mens Norsk Folkehjelp får leie gratis mot at de så godt de kan tar vare på bygningene.

– Leiekontraktene strekker seg til 31. august 2018, men kan både sies opp før og forlenges. Det viktigste for oss er at noen bruker byggene mens vi får avklart hva Furutun skal brukes til i fremtiden, sier Imrik.

Norsk Folkehjelp skal ha en voksengruppe som driver arbeid med flyktninger, asyl og integrering, i tillegg til å holde førstehjelpskurs i lokalene på rundt 200 kvadrat.

– Lekker som en sil

Furutun er bygget i tre trinn, hvor den eldste bygningsmassen er fra 1956. Senere ble det utvidet i 1966, før svømmebassenget "Kløverbadet" og et ungdomshjem ble bygget i 1976. Totalt er det altså 3.700 kvadratmeter bygningsmasse og 11 mål tomt.

– Det er gode, gamle bygninger, og det skal noe til å rive for å bygge nytt. Fremover nå må vi både utrede bruken, og måle prisen for rehabilitering mot nettopp nybygg. Målet er å bruke minst mulig av fellesskapets penger samtidig som vi gir bygget nytt liv på en god måte, sier Imrik.

– Har dere snakket noe om hva som skjer med "Kløverbadet"?

– Nei, det har vi ikke. Men det er ingen umiddelbare planer om å rehablitere badet. Det lekker som en sil, og det vil derfor koste mye å istandsette, forklarer etatssjefen.