Hvalen som ble buksert inn til Slevik brygge tirsdag, har skapt hodebry for både kommunen og rekefiskerne.

To alternativer

I avdeling for miljørettet helsevern i kommunen har diskusjonene kokt ned til to reelle alternativer når det gjelder å kvitte seg med kadaveret: Man kan enten senke dyret på dypt vann, eller frakte det til FREVAR vannveien for videre bearbeiding.
Det førstnevnte alternativet bekymrer imidlertid rekefiskerne i distriktet:
– Bestemmer de seg for å dumpe hvalen i sjøen, må de vite hvor fiskernes tråldrag er. De må også huske at det kan være sterke strømninger ned mot bunnen, og at det dermed ikke er sikkert at kadaveret lander akkurat der man vil det skal lande, sier Aleksandersen.

Vil gjøres korrekt

Salgssjef ved Fjordfisk AS, Knut Alan Hansen, er enig:
– Vi tar det som en selvfølge at kommunen tenker grundig gjennom dette. Det er en enkel sak å finne ut hvor de anerkjente trålgrunnene er, sier han til FB.
Steinar Haugsten i kommunens avdeling for miljørettet helsevern garanterer at en eventuell dumping vil gjøres korrekt og i samarbeid med Fiskeridirektoratet.
– Vi må også forsikre oss om at dyret synker. I den anledning forsøker vi å få kontakt med veterinærinstituttet. Noen mener det er nok å få hull på hvalen slik at gassen frigjøres. Andre mener vi må fylle den med noe tungt. Hvis det sistnevnte er eneste utvei, blir det for komplisert og for dyrt. Da tar vi den heller på land, sier Haugsten - som bekrefter at det overhodet ikke blir aktuelt å sprenge dyret.
Mange skuelystne har tatt turen til Slevik brygge for å se på den døde hvalen - som også har fått oppmerksomhet utenfor landets grenser: Fredrikstad kommune bekrefter at det er kommet henvendelser fra Uddevalla Radio i sakens anledning.