«Fredrikstad kommune stenger Vispen badeplass fra i dag grunnet svært høye verdier på badevannsprøver som er analysert og levert kommunen i dag», heter det i en pressemelding kommunen har sendt ut torsdag ettermiddag.

I pressemeldingen opplyses det at badevannsprøver tatt på tirsdag viste 45 000 TKB (termotolerante koliforme bakterier). Dette er en verdi som bør være under 100 for god vannkvalitet, 100 – 1000 mindre god, over 1000 er ikke akseptabel kvalitet.

Tallet på  Intestinale Enterokokker var større enn 100, skriver kommunen.

Ifølge Fredrikstad kommune viste ikke de forrige prøvene noe unormalt ved vannet. Kommunen vet heller ikke per i dag ikke hva den kraftige økningen skyldes.