– Jeg liker å hjelpe eldre mennesker. Hvis jeg består norskeksamen, skal jeg søke på videregående skole, forteller Abdullah Yov.

– For jeg ønsker å bli helsefagarbeider, smiler han.

Skal bli selvhjulpen

21-åringen fra Usbekistan er en av de 69 flyktningene som kommunen bosatte i fjor.

Han går på introduksjonsprogrammet på Fredrikstad Internasjonale skole (FRIS), der han lærer norsk og samfunnsfag med andre mennesker som har fått oppholdstillatelse i Norge og bosetting i Fredrikstad.

– Jeg er glad for at jeg kom hit. I Norge er det demokrati, sier Abdullah Yov takknemlig.

Kommunene bestemmer hvor mange flyktninger de skal bosette. De fleste tar imot færre enn Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ber om, ofte begrunnet med at det mangler boliger og arbeid.

Mange politikere mener også at det er store utgifter forbundet med flyktningene.

Fra statens side fremholdes det imidlertid at integreringstilskuddet dekker kostnadene til bosetting, opplæring og annen oppfølging de første fem årene. (SE OVERSIKT OVER)

Da forutsettes det at den enkelte kommer i arbeid og blir økonomisk selvhjulpen etter introduksjonsprogrammet. Regjeringen har som mål at 55 prosent av introdeltagerne skal gå videre til skole eller jobb.

Ordfører roser Nav

Fredrikstad har alltid ligget under dette målet, i fjor var resultatet eksempelvis 34 prosent. I år er imidlertid tallet langt bedre; 64 prosent per 31. juli.

Nye samarbeidsrutiner mellom blant annet Nav og FRIS er en av årsakene.

– Vi er veldig godt fornøyd med at vi er over det fastsatte målet om hvor mange som skal komme seg videre etter introduksjonsprogrammet. Det er fantastisk jobbet av Nav og kommunen, synes ordfører Jon-Ivar Nygård.

Abdullah Yov er blant dem som håper han kan gå rett over i utdanning når han er ferdig på FRIS. Han ivrer etter å skape seg et liv i Norge. Da Yov hadde fått oppholdstillatelse, tok han selv initiativ til å flytte til Fredrikstad fordi han hadde funnet en leilighet her.

– Nå er jeg i praksis på Østsiden sykehjem og trives veldig godt. Det er lett å lære norsk i praksis. Jeg blir også kjent med hvordan det er å jobbe i helsevesenet Jeg har det veldig bra her, sier Abdullah Yov.

Stort behov for plasser

UDI opplyser at det er behov for 15.000 nye mottaksplasser for asylsøkere i tiden fremover. Det betyr at det trengs mellom 80 og 100 nye mottak.

UDI-direktør Frode Forfang ber derfor kommunene om å fatte raske beslutninger om mottaksplasser.

– Vi har et stort behov for raske beslutningsprosesser slik at vi raskt får de mottakene vi trenger. Vi har et stort behov for akuttløsninger frem til langvarige løsninger er på plass, sier Forfang under en pressekonferanse i Oslo mandag ettermiddag.

Forfang ønsker å gå bort ifra innlosjering på hotell, fordi det er for dyrt og en lite langsiktig løsning.