Juryen konkluderte dessuten med at denne enkeltstående voldtekten hadde skjedd under medvirkning fra de øvrige to mennene – ved at disse hadde hatt en plikt til å gripe inn i det som skjedde, men at de unlot å gjøre det.
Den av de tiltalte som også forut for hendelsen i parken hadde hatt sex med jenta, ble funnet skyldig i å ha hatt seksuell omgang med en mindreårig.
Dermed er kun en av de tre funnet skyldig i voldtekt.
I dag skal lagmannsretten ta stilling til straffeutmålingen, og her vil også påstander vedrørende straff bli nedlagt.

Påtalemyndigheten snudde

Allerede under prosedyrene på dagen igår ble det antydet en ny kurs i saken – og det fra noe uventet hold:
I lys av endrede forklaringer og konkrete hendelser i løpet av sakens gang, gikk nemlig selv påtalemyndigheten til det oppsiktsvekkende skritt å endre oppfatning om hva som faktisk skjedde sommernatten i parken.
Aktor – fungerende statsadvokat Irlin Irgens – anmodet faktisk juryen om å svare «nei» på punktet som omhandlet gruppevoldtekt da de utpå ettermiddagen skulle trekke seg tilbake og ta stilling til skyldspørsmålet i den meget omtalte saken.

– Endret seg dramatisk

– Det er nå en berettiget og fornuftig tvil om hva som faktisk skjedde i parken den natten. Det betyr at den er nå skapt, den lille tvilen som skal til når det gjelder å avgjøre om de tiltalte tvang seg til samleie gjennom vold og trusler, og at de samtidig forsto at dette var noe jenta ikke ville, sa Irgens og presiserte at dette var vilkårene som måtte være oppfylt for at hendelsen skulle anses som en gruppevoldtekt.
Og hun tilføyde:
– Det er ikke ofte påtalemyndigheten forandrer ståsted slik, men saken har endret seg dramatisk siden tiltalen ble tatt ut og siden saken var i tingretten.

Forandret forklaringer

I løpet av tiden hun hadde ordet, var hun klokkeklar: endringer i forklaringene til både de tre tiltalte og den fornærmede jenta hadde satt saken i et vesentlig annet lys. Det samme hadde opplysninger fra relevante vitner gjort:
Irgens kom inn på flere forhold:
At jenta selv hadde unndratt seg fra møteplikten som vitne ved å ikke stille den første dagen i retten.
– Flere som har vitnet her har sagt at hun oppfattet det slik at hele saken ville bli stanset og at ingen ville bli dømt dersom hun lot være å møte opp, sa aktor.
Videre:
At jenta hadde besøkt en av de tiltalte på hans hotell dagen før saken tok til – og sagt at han ikke hadde gjort henne noe vondt.
I tillegg at hun en stund hadde benektet en omfattende sms-utveksling i etterkant av hendelsen i parken – dette med den av de tiltalte som hun på den tiden hadde vært forelsket i.

«Jungeltelegrafen»

På ett tidspunkt kom hun inn på en mulig situasjonsbeskrivelse hvor de seksuelle handlingene hadde vært frivillig med to av de tiltalte, men ble ufrivillig da tredjemann kom til.
Irgens bemerket at «jungeltelegrafen» hadde begynt å gjøre seg gjeldende bare kort tid etter hendelsen i parken:
–KAN det være slik at den eneste måten hun kunne unngå rykter på og unngå å få et «stempel på seg,» var å anmelde saken og kalle det et overgrep, spurte Irgens og siktet til at ungjenta innledningsvis overhodet ikke hadde ønsket å anmelde forholdet.

– Ikke voldtekt

Forsvarer for den av de tiltalte som ankom parken sist, Henrik Bliksrud, slo på vegne av sin klient fast at det IKKE er voldtekt å «komme overraskende på en passiv kvinne og ha sex med henne» når det ikke innebærer vold og trusler og at gjerningspersonen selv forstår at kvinnen ikke ønsker det som skjer.
– Om det er uhøflig? Ja, det er det nok. Og ganske frekt. Men DET skal ikke dere ta stilling til, og det er verken voldtekt eller trusler i lovens forstand, sa han henvendt til juryen.
Han nådde imidlertid altså ikke frem med dette argumentet, all den tid juryen ved 20-tiden konkluderte med at det var hans klient som hadde stått for den enkeltstående voldtekten i parken – dog med medvirkning fra de øvrige to.
– Hvis man legger til grunn at de innledende, seksuelle handlingene var frivillig mellom jenta og to av de frivillige, da vil også det som har kommet frem i retten i ettertid være mer forståelig, poengterte advokat Øystein Storrvik på vegne av sin klient.

– Var redd

– Hun har ifølge vitner selv sagt at hun var redd for å komme i en juridisk vanskelig situasjon fordi hun har forklart seg uriktig innledningsvis, påpekte han videre.
Advokat Hilde Marie Ims rettet blant annet en pekefinger mot politiet i saken:
– Fornærmede hadde fått lese to av de tiltaltes forklaringer før hun selv gikk i dommeravhør. Dette vil jeg si er sterkt klanderverdig fra politiets side – det er åpenbart at forklaringene til de to må ha virket svært provoserende på jenta.