Frigjøringsdagen ble tradisjonen tro markert på flere steder i kommunen.

I Kirkeparken holdt ordfører Jon-Ivar Nygård tale, og han trakk frem bekymringen for den nordiske motstandsbevegelsen som har varslet demonstrasjon i byen i sommer:

«Ikke velkomne»

– Nazister som marsjerer i våre gater på nytt, må vi alle ta sterkt avstand fra, sa han til de over 70 fremmøtte.

– De er ikke velkomne hos oss. Dersom demonstrasjonen blir en realitet, så skal vi i Fredrikstad si tydelig ifra om hva vi mener. Ingen av oss kan møte dette med likegyldighet, påpekte Nygård.

Han trakk også en parallell til 22. juli og Anders Behring Breivik, dog uten å nevne hans navn.

– Terroristen ble dømt, men hans syn er dessverre ikke enestående. Når den Nordiske motstandsbevegelse nå ønsker å demonstrere i Fredrikstad, er det for å markere klassiske nasjonalsosialistiske synspunkt som passer godt inn i terroristens verdensbilde.

Frihet og demokrati

8. mai 1945 er en av de viktigste datoene i norsk historie. Etter fem år med tysk okkupasjon var landet fritt igjen.

Hvert år markeres dagen med kransenedleggelse, taler og flagg.

Det holdes minneord over dem som mistet livet i kampen mot nazismen og takketaler til de overlevende som både da og i senere kriger har gjort en innsats for Norge.

– I dag er vi samlet for å minne hverandre om at frihet og demokrati aldri kan tas for gitt. Frihet og demokrati må vinnes hver dag. Og forsvares, sa Nygård i talen sin.

– Det forsto alle de tusener av nordmenn som for 60 år siden gjorde tjeneste i Tysklandsbrigaden. Det forsto våre kvinner og menn som for 30 år siden var i Libanon. Dagen i dag er dermed også en dag for å hedre alle dem som har vært villige til å gå inn i krevende og risikofylte fredsbevarende oppdrag på vegne av oss alle, fra andre verdenskrig og frem til dagens internasjonale operasjoner.

Ta vare på verdiene

Historiker og Kråkerøy-mann Petter Ringen Johannessen var til stede på alle markeringene i Fredrikstad.

Han mener at 8. mai blir mer og mer viktig nå som generasjonen fra andre verdenskrig nå er på vei bort.

– Vi kan ikke ta alt for gitt. Vi må ivareta det vi har og engasjere oss for samfunnets del, sier han.

– Frigjøringsdagen er viktig for å stoppe opp og tenke litt. Tenke på de store verdiene; demokrati mot diktatur, menneskerettigheter mot menneskeforakt. Vi må stå opp for friheten og demokratiet. Andre verdenskrig var kampen for disse store verdiene, og det må vi holde levende i ettertid.