Nå blir det ny sykkelrute opp til Fredrikstadbrua

Det blir ikke fortau opp mot Fredrikstadbrua fra rundkjøringen på vestsiden. Syklister og gående må derfor følge en ny rute.