Her skal 1.150 meter vann og avløp til 13,5 millioner byttes ut

Kommunen starter snart med en omfattende jobb under bakken. Ett år er satt av til å utbedre vann og avløp langs jernbanesporets begge sider ved St. Croix-undergangen, men også inn i Bydalen. Entreprisen er på 13,5 millioner kroner før moms.