Flere løse kanoner i Gamlebyen

Tidligere har halvparten av kanonene i Gamlebyen blitt fjernet fordi de var i for dårlig forfatning. Nå må de fjerne enda flere.