Fredrikstad-lege saksøkt av sitt eget legesenter for å ha hatt med hund på jobben

Fredrikstad-legen eier 50 prosent av legekontoret i en naboby, men ble likevel saksøkt av sitt eget firma. Nå har tingretten avgjort at den andre medeieren må dekke saksomkostningene av egen lomme.