Gå til sidens hovedinnhold

Krangler om plassering av brygge – åtte meter ute i vannet

Artikkelen er over 3 år gammel

To naboer i Grundvikveien er dypt uenige om plassering av en ny pælebrygge, og utbyggeren blir truet med rettssak. om han ikke flytter brygga.

Bryggen det krangles om skal bygges som en pælebrygge ut fra et eldre bryggeanlegg på land, og skal være en felles brygge for flere hytteeiere i området.

Fikk dispensasjon

Etter en søknadsprosess i kommunen fikk utbygger dispensasjon fra forbudet mot å bygge i 100-metersbeltet, og tillatelse til å sette opp bryggen. Denne skal være en meter bred og strekke seg åtte meter ut i vannet.

For nærme naboen

Problemet er bare at bryggas plassering er på skrå ut i vannet, og enden av brygga ser ut til å komme nærmere tomta til naboen enn fire meter som gjelder i byggesaker.

Naboen har ingen innvendinger mot at det bygges en ny brygge, bare denne er fire meter fra hans tomtegrense. Hytta hans ligger ved sjøkanten ved innløpet til Elingaardskilen. Nå har han klaget over den fysiske plasseringen av et fundament som er satt opp ute i sjøen og hevder denne er mye nærmere enn fire meter.

Eier åtte meter ut i sjøen

– Vår tomt strekker seg ut i vannet så langt en hest kan gå. Vi legger en dom i høyesterett til grunn for å hevde dette, sier hytteeieren.

Han forteller at han ønsker et godt naboskap, men forutsetter at naboen følger regelverket og ikke anlegger bryggen nærmere tomtegrensen hans – åtte meter ute i vannet. Hvis ikke varsler han rettslige skritt.

– Det er ingen klar jus på eiendomsgrensene i sjø, sier Anna Auganes regulerings- og byggesakssjef i Fredrikstad kommune.

Hun forteller at kommunen har sendt tiltakshaver beskjed om å redegjøre for plasseringen av brygga.

– Det er en utfordring når vi ser på digitale kartverk der tomtegrensene ikke er tegnet ut i sjøen. Dette gjelder gjerne eldre eiendommer, og slike saker reises ofte for jordskifteretten, sier hun.

– Jeg har holdt på med denne bryggesaken i tre år nå. Når naboen nå truer med rettssak roer jeg det litt ned, så får vi se hva som skjer, sier utbyggeren.

Kommentarer til denne saken