Klimaforsker: Vi må være forberedt på mer styrtregn i Fredrikstad

– Som en følge av den globale oppvarmingen vil vi stadig oftere oppleve at det kommer mye nedbør på kort tid, sier seniorforsker Marianne Tronstad Lund ved Cicero.