Flomekspert: – Det er lett å glemme den psykiske belastningen for dem som rammes av oversvømmelser

Da dekan Geir Torgersen ved Høgskolen i Østfold forsket på oversvømmelse og flom i byer, fant han ut at mennesker som hadde fått ødelagt boligene sine slet mer i etterkant enn man kanskje skulle tro. – Det kan gå på helsa løs, sier han.