Vurderer vektere på gratisbusser i Fredrikstad for å forhindre hærverk

Moss og Rygge har hatt gratis bybuss siden 19. august, og skal ha det frem til 17. november. Trafikken er nesten doblet, og dessverre har hærverket også økt. Nå vurderes vektere i vår gratisperiode fra 11. november.