Vil samlokalisere tingrettene i Østfold innen 2024

Artikkelen er over 1 år gammel

Nå er forslaget om en sammenslåing av domstolene i Østfold ute på høring. Justis- og beredskapsdepartementet forslår å kalle den nye tingretten Østfold tingrett, men et felles tinghus skal behandles i en egen prosess.