Brukte i snitt 130 dager på å behandle de alvorligste straffesakene

Det tok i snitt 130 dager for sorenskriver Arnfinn Agnalt og Fredrikstad tingrett i 2017 å behandle de straffesakene som hadde en strafferamme på over seks år.

Det tok i snitt 130 dager for sorenskriver Arnfinn Agnalt og Fredrikstad tingrett i 2017 å behandle de straffesakene som hadde en strafferamme på over seks år. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

– Vi har hatt en betydelig økning i vår saksbehandlingstid av straffesaker, skiver sorenskriver Arnfinn Agnalt om Fredrikstad tingretts 2017. De avsa 144 dommer i tilståelsessaker og 186 dommer i øvrige straffesaker i fjor.

DEL

Som FB har skrevet tidligere, er sorenskriveren bekymret over at tingrettens innsparingskrav går ut over saksbehandlingstiden.

– Vi skriver dommer i helgene og på fritiden og i helgene, sa Agnalt til FB i november.

"Den såkalte Avbyråkratiseringsreformen har gjort vår hverdag vanskeligere", skriver han nå i den ferske årsstatistikken for fjoråret.

I 2017 kom det inn totalt 772 enedommersaker, eller tilståelsessaker, til tingretten. Det er 57 flere enn året før. Det dreide seg blant annet om 217 fengslingsbegjæringer, 30 begjæringer om besøks- eller kontaktforbud og 65 veitrafikksaker.

Det ble avsagt dom i 144 tilståelsessaker, noe som er det samme antallet som året før. I snitt brukte tingretten 15 dager på å behandle disse sakene, noe som er en dag mer enn i 2016.

Men det er ikke her den store bekymringen ligger.

Belastende for tiltalte og fornærmede

Det er tiden det tar å behandle de øvrige straffesakene, meddomsrettssakene, og da spesielt de sakene med en strafferamme på over seks år, som tar for lang tid.

Det kom inn 247 slike saker til tingretten i 2017, hvor 16 av disse hadde en strafferamme på over seks år. Dette dreier seg om alvorlig narkotikakriminalitet, voldtekt eller seksuell omgang med barn, grove ran og voldssaker. En sak handlet om drapsforsøk.

Det ble avsagt dom i 186 slike saker i 2017. I snitt tok det 130 dager å behandle de sakene med en strafferamme på over seks år, og 104 dager på de øvrige sakene. Tilsvarende tall for 2016 var 114 og 89 dager.

Det uroer altså sorenskriveren. "Vi har hatt en betydelig økning i vår saksbehandlingstid av straffesaker i 2017", skriver Agnalt i rapporten.

Videre forklarer han at de blant annet har latt en dommerstilling stå ubemannet i noen måneder for å spare penger, og at resultatet nettopp er økt behandlingstid.

"Noen saker er fortsatt svært gamle og fører som tidligere til strafferabatter. Det er belastende for den tiltalte, men også for de fornærmede og vitner som må vente lenge på å få forklart seg slik at saken kan bli pådømt", skriver Agnalt.

63 foreldretvister

Tingretten mottar også mange tvistesaker, som er en type sivile saker. Her er det for eksempel snakk om foreldretvister, farskapssaker og arbeidsrettssaker.

Totalt mottok Fredrikstad tingrett 236 slike saker i fjor, og per 31. desember 2017 var det 97 uavgjorte tvistesaker. I 2016 var antallet uavgjorte saker 84.

Blant annet mottok tingretten 63 foreldretvister og sju farskapssaker.

228 tvistesaker ble avgjort i fjor, noe som er litt flere enn året år. I snitt tok det 157 dager å behandle en tvistesak, mot 127 dager i 2016.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.