Fredrikstad nådde ikke helt opp

Cityplan og Fredrikstad ble forbigått av Drammen i gjev konkurranse om byutvikling. Men ingen henger med hodet av den grunn.