Se så mye skryt Sander Grundvig får!

OPP OG FREM: Sander Grundvig får mye skryt for sitt og Cityplans arbeid. Han har lagt mye vekt på samarbeid og felles sentrumsutvikling i samarbeid med to store andre eiendomsaktører. Sammen fyller de opp lokale etter lokale etter en nøye plan om innholdsmiks.

OPP OG FREM: Sander Grundvig får mye skryt for sitt og Cityplans arbeid. Han har lagt mye vekt på samarbeid og felles sentrumsutvikling i samarbeid med to store andre eiendomsaktører. Sammen fyller de opp lokale etter lokale etter en nøye plan om innholdsmiks.

Artikkelen er over 1 år gammel

– Han er virkelig et eksempel til etterfølgelse. «Look to Fredrikstad!» er kanskje det vi skal løfte frem nå, sier sjefen for Norsk Sentrumsutvikling, Einar Kongsbakk.

DEL

Administrerende direktør Kongsbakk er full av lovord om den jobben Sander Grundvig og Cityplan AS har gjort i utviklingen av Fredrikstad sentrum. Og han syns nominasjonen til den gjeve Cityprisen for arbeidet, er helt på sin plass.

Cityplan er én av tre nominerte i den landsdekkende kåringen.

– Dette er en gårdeier som aktivt tar grep for å stimulere og vitalisere sentrum i byen. Det er slett ikke vanlig at en gårdeier tar slike grep, rokerer og engasjerer seg  ikke bare med formål at eiendommen skal gi leieinntekter, men også å bidra aktivt til å utvikle og vitalisere sentrum, sier Kongsbakk.

Han leder altså Norsk Sentrumsutvikling, en medlemsorganisasjon med medlemmer i 45 norske byer. Fredrikstad Næringsforening er ett av dem.

Gårdeierne må på banen

Kongsbakk mener det i altfor lang tid har vært pekt på handelsnæringen og butikkenes omsetning som drivkraften i vitaliseringen.

– En åpenbart langt viktigere faktor er gårdeierne, som må ta grep for at handelsnæringen skal ha rammevilkår for å kunne drive lønnsomt, sier han.

Kongsbakk forklarer noe av det han mener er årsak til nedgangen i mange bysentrum: Satt på spissen eide kjøpmannen gjerne en bygård, drev butikk i første etaje, hadde kontor i andre og bodde selv i tredje. Det har skjedd en veldig endring i eierstruktur i de siste tiårene, påpeker han.

– Etter hvert ser vi en fjerning av aktivt og lokalt eierskap, med flere generasjoner som gjerne ikke har noen interesse i å drive og forvalte eiendommene. Et annet alternativ er at gårder kjøpes opp av store selskaper, og man får en fjernstyring. Det lokale eierskapet som kjennetegnet bygårdeierne er det blitt mindre av, sier Kongsbakk.

Her peker han igjen på Grundvig og Cityplan:

– Det er spennende med en profesjonell eier som tar grep både for å vitalisere egne eiendommer, for det er i en egeninteresse også, og å få tilleggseffekten som ommer også bysamfunnet og fellesskapet til gode, sier han.

I et tidligere intervju med FB var Grundvig opptatt av det tette samarbeidet med andre store gårdeiere i byen, Ryen Eiendom og Bøckmann Eiendom – og de har satt seg mål om å fylle sentrumskjernen med yrende liv igjen. Fire hovedelementer må med i miksen, mener de:

Folkemagneter som H&M, kvalitetsbutikker med høy servicegrad, mat og drikke, og spesialforretninger som delikatessebutikken Cosimo og Chocoloco.

Vil forplikte gårdeiere gjennom lov

Norsk Sentrumsutvikling har jobbet aktivt for å få innført en ny lov som nettopp skal forplikte gårdeiere til å ta større ansvar etter en såkalt BID-ordning.

BID står for Business Improvement District – hvor næringsdrivende i et avgrenset område sammen bestemmer at de skal investere i tiltak de mener må til for å styrke konkurranseevnen i området. På den måten kan man forplikte seg til å bidra, og kostnadene kan fordeles. Gevinsten vil komme hele området til gode. Samarbeidsmodellen brukes mange steder i verden, men Norsk Sentrumsutvikling ønsker altså en lovregulering.

Lovforslaget ligger nå hos kommunal- og moderniseringsdepartementet. Ifølge Norsk Sentrumsutvikling er de juridiske spørsmålene avklart, det er politikk som avgjør om loven blir innført. Motstanderne mener man ikke kan gripe inn i eiendomsretten på en slik måte.

Det er Kongsbakk grunnleggende uenig i.

– Sentrum er indrefileten i en by. Å eie en diger eiendom må forplikte, mener han.

På sine nettsider, i beskrivelsen av BID-ordningen, peker Norsk Sentrumsutvikling på at det mange steder bare er en del av gårdeiere og næringsdrivende som engasjerer seg i å løse felles oppgaver, mens andre ikke gjør noe for å bidra. Uten aktivt engasjement og ansvar i første gruppen hadde situasjonen i mange norske byer vært prekær, skriver de.

Kongsbakk går tilbake til Cityplan og Grundvig:

– Dette er én som gjør det av åpen og fri vilje med tanke på og respekt for sentrum. Mens andre trenger et lovgrunnlag, sier han.

Her er noen av prosjektene Cityplan og Grundvig har jobbet med:

Skal fylle sentrum med yrende liv igjen

Slik kan Nygaardsplasen se ut i 2018

Tre Hennes & Mauritz-butikker åpner i sentrum

«Ny» bank bak glassfasaden

800 kvadratmeter med møbler

Om litt er kaffen klar på Stortorvet

Starter bakeri i sentrum

Her blir det burgerbar

Gjør om til 20 leiligheter

Cityprisen

Cityprisen er opprettet av Norsk Eiendom, en bransjeforening for private eiendomsaktører som utviklinger og drifter bolig- og næringseiendommer.

Prisen skal premiere de byggherrer som strekker seg lengre med nybygg eller rehabilitering.

I statuttene for prisen står blant annet at prosjektene gjennom utforming og innhold tilføre området og allmennheten verdi, utformingen skal ivereta den menneskelige dimensjonen, de må ha en sunn økonomi og være miljø- og klimaeffektivt.

Kilde: Norsk Eiendom

Artikkeltags