Ny måling av omdømmet: Ledere mener Fredrikstad er blitt mer næringsvennlig

Artikkelen er over 2 år gammel

Næringslivslederne er mer fornøyd med Fredrikstad kommune. I november 2015 svarte 31 prosent meget god eller god på spørsmålet om næringsvennlighet, nå er andelen 43 prosent. Men byen mangler næringstomter. Bedriftene ønsker seg bedre tilgang på høy kompetanse.