Fredrikstad går mot kraftig budsjettsprekk i år: Kan reddes av høy skatteinngang - 72 millioner i pluss så langt

Etter åtte måneder i 2019 ligger Fredrikstad an til å få en budsjettsprekk på 70-80 millioner i helse og velferd, 10 millioner i utdanning og oppvekst og 14 millioner i teknisk. Samtidig er skatteinngangen mye bedre enn forventet.