Fredrikstad kommune kåret til årets pårørendekommune

F.v Helseminister Bent Høie, Marianne Nordal og Mai Ida Synnes Haakafoss fra Pårørendesenteret i Fredrikstad, og leder av helse- og velferdsutvalget i Fredrikstad kommune, Arne Øren.

F.v Helseminister Bent Høie, Marianne Nordal og Mai Ida Synnes Haakafoss fra Pårørendesenteret i Fredrikstad, og leder av helse- og velferdsutvalget i Fredrikstad kommune, Arne Øren. Foto:

Det startet som et prosjekt i 2016, i dag har Fredrikstad kommunes pårørendesenter i Britanniagården fire ansatte til å ta seg av de pårørende som trenger hjelp. Det ble belønnet med sjekk og kunst i Sandnes onsdag.

DEL

May Ida Synnes Haakafoss er pårørendekoordinator i kommunen, og hun sier at de får fra 150–250 henvendelser i året. De som søker råd og veiledning har gjerne hatt det behovet en stund, men ikke innsett at de trenger hjelp. Ofte er de utmattede og oppgitte når de ber om assistanse.

Slo ut tre byer

Onsdag var det utdeling av 10.000 kroner og kunstverk til Fredrikstad, årets pårørendekommune. De vant i sterk konkurranse med Oslo, Larvik og Sandnes. Prisen ble delt ut for tredje gang, og tidligere vinnere er Ålesund og Asker.

Helseminister Bent Høie foretok utdelingen i Sandnes.

Juryens begrunnelse var i korte trekk: Fredrikstad kommune er et godt eksempel på hvordan man strategisk har jobbet med å forankre pårørendearbeid i ledelsen, både administrativt og politisk. Kommunen mottok stimuleringsmidler fra Helsedirektoratet. Kommunen opprettet et pårørendesenter som systematisk jobber med å få implementert pårørerveilederen i tjenesten. Det er lett å finne informasjon på nettet, og lavterskeltilbudet gjør at det går fortere å få råd og veiledning. Jobben inn mot andre frivillige organisasjoner er også noe juryen har bitt seg merke i.

Stolt og ydmyk

– Det er med en solid porsjon stolthet og ydmykhet Fredrikstad kommune kan ta imot prisen, for vi har holdt på med prosjektet siden 2016. Vi var sikre på at vi ville utvikle støtte og hjelp til pårørende, men «veien» er blitt til mens vi går, og da er det moro å bli lagt merke til. Glem ikke at pårørende yter rundt 100.000 årsverk, det er samme tall som i norsk helsevesen, minner Haakafoss om. Også mange barn er pårørende til syke foreldre eller søsken, og det pågår et eget prosjekt med opplæringsprogram for å kunne fange opp og følge opp disse barna der det er behov for det.

Senteret startet sin jobb med å se på dem med utfordringer innen psykisk helse og rus. I dag favner de alle.

 F.v juryleder Unn Birkeland, helseminister Bent Høie, Marianne Nordal og Mai Ida Synnes Haakafoss fra Pårørendesenteret i Fredrikstad, og leder av helse- og velferdsutvalget i Fredrikstad kommune, Arne Øren.

F.v juryleder Unn Birkeland, helseminister Bent Høie, Marianne Nordal og Mai Ida Synnes Haakafoss fra Pårørendesenteret i Fredrikstad, og leder av helse- og velferdsutvalget i Fredrikstad kommune, Arne Øren.

Samarbeid

– Vi har godt samarbeid med ulike pårørendeorganisasjoner, og dem er det mange av. Vi har sett at pårørende kan ha godt av å møte andre i samme situasjon. Og vi kan utfylle hverandre. For ofte er det slik at den pårørende til slutt ikke orker mer, eller ikke ser en løsning på år med utfordringer. Da kan vi bistå med å vise dem søknads- og støttemuligheter, eller finne noen som kan bistå dem. Kommunen har tatt denne oppgaven på alvor, og vi erfarer at vårt arbeid med å få pårørendes perspektiv inn i tjenestetilbudet i Fredrikstad er i god utvikling.

– Hvis alt gjør at de pårørende kan ta et skritt eller to fremover og få det bedre, så har vi lyktes, mener Haakafoss.

Artikkeltags