På kommunens nettsider står det at badet har store tekniske utfordringer med 25-meters bassenget, og at de derfor må holde stengt.

FB har vært i kontakt med daglig leder for offentlig bad i Fredrikstad kommune, Glenn Andersen, men han vet ikke når badet vil åpne, og henviser til teknisk drift for ytterligere informasjon.

Det har ikke lykkes FB å komme i kontakt med teknisk drift søndag ettermiddag.

På kommunens nettsider står det at de sitter på svært lite informasjon om omfanget, men at det jobbes i herdig blant driftspersonellet med å finne en løsning.

– Vi beklager på det sterkeste all den ulempen dette medfører for våre gjester.