Disse lokalene skal fylles med 160 ansatte – nå pågår jobben med å finne ut hvem

Fredrikstad kommune jobber nå med å finne ut hvilke virksomheter og etater som skal fylle det gamle Nav-bygget.