Dette gjør kommunen for å bekjempe barnefattigdom

Åpen barnehage, gratis fritidsklubber og aktiviteter etter skoletid. Det er noen av kommunens tiltak for å hjelpe barn i lavinntektsfamilier.