Rekorddeltagelse og godt resultat for arbeidsmiljøundersøkelsen

Artikkelen er over 1 år gammel

Rådmannen er svært godt fornøyd med resultatene i årets medarbeiderundersøkelse i Fredrikstad kommune. Svært mange områder får en score på god eller svært god, og er helt på linje med snittet i resten av landet.