Deler ut 1,3 millioner for å redusere barnefattigdom

Deler ut. I løpet av inneværende år vil Fredrikstad kommune dele ut betydelige summer som man håper skal redusere barnefattigdommen.

Deler ut. I løpet av inneværende år vil Fredrikstad kommune dele ut betydelige summer som man håper skal redusere barnefattigdommen. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Har du en idé til et prosjekt mot barnefattigdom? I så fall bør du søke Fredrikstad kommune om støtte innen 1. mars.

DEL

Kommunen har et fond på to millioner kroner som skal brukes til formålet. I tillegg har seksjon for utdanning og oppvekst satt av 375.000 kroner mot barnefattigdom.

Dette innebærer at det i 2018 vil bli tildelt 1.375.000 kroner til formål som kan redusere barnefattigdommen i Fredrikstad.

Ikke privatpersoner

Målet for satsingen er at man ønsker å gjøre det mulig for barn og unge å delta i aktiviteter uavhengig av inntekt. Videre ønsker man å utjevne sosial ulikheter og kompensere for konsekvensene av å vokse opp i lavinntektsfamilier.

Offentlige virksomheter (foreksempel skoler og barnehager) og organisasjoner/foreninger har rett til å søke. Privatpersoner har ikke anledning til å søke.

Det kan søkes om lokale prosjekter som er rettet mot barnefattigdom, enten ved å ta bort økonomiske eller andre terskler for deltagelse, eller prosjekter som har som mål å utjevne sosial ulikhet.

Får pengene 1. april

Prosjektstøtten lyses ut to ganger i året, og søknadssummen per prosjekt er begrenset oppad til 25.000 kroner.

Det er oppvekstutvalget i kommunen som behandler og vedtar tildelingene. Første søknadsfrist er 1. mars.

21. mars vedtas tildelingene i oppvekstutvalget, og 1. april vil de som har fått tilskudd få overført pengene.

Artikkeltags