Rådmannen fraråder å lovfeste dagtilbud for demente: Fredrikstad demensforening gir regjeringen full støtte

Greta Andersen, leder i Fredrikstad Demensforening, er glad for at regjeringen vil gi hjemmeboende med demens lovfestet rett til dagtilbud. Rådmannen sier nei til lovendring og vil beholde kommunens selvstyre.