Det var under den forrige rettssaken at det kom frem opplysninger om at gutten i slutten av tenårene skal ha forgrepet seg fysisk på en annen medelev, i tillegg til det forholdet han ble dømt for i fjor høst.

En jente som egentlig var innkalt som vitne i den forrige saken, kom nemlig med opplysninger av en så alvorlig karakter at det ble tatt ut en ny tiltale mot ham. Han ble tiltalt etter to punkter i straffeloven, for voldtekt og for ved vold eller truende atferd og for å ha foretatt seksuell handling med noen som ikke har samtykket til det.

Aktor ville ha fengselsstraff

Aktor la ned påstand om fengselsstraff i ett år og seks måneder, hvorav ett år skulle gjøres betinget med en prøvetid på to år.

Når det gjelder punktet der gutten var tiltalt for å ha foretatt seksuell handling med noen som ikke har samtykket til det, har gutten forklart at de to har hatt en relasjon der han kom med en del fysiske handlinger overfor jenta. Han har forklart at hun for det meste smilte og lo av handlingene hans, og at hun sjelden ga uttrykk for at hun mislikte det. De gangene hun ga uttrykk for at hun ikke likte det, ga han seg med én gang, har han forklart.

«Samlet sett mener retten at det er tvil om hvordan dette har forholdt seg. Det vises til at fornærmede spilte med i begynnelsen. Retten har også festet seg ved at hun har oppgitt at hun og tiltalte klemte hverandre jevnlig. Slik retten har forstått det, fortsatte de å klemme hverandre også etter at fornærmede mener hun begynte å si ifra at hun ikke likte tilnærmelsene hans. Dette var i alle fall egnet til å gi tiltalte en oppfatning av at fornærmede ikke hadde noe imot tilnærmelsene», heter det i vurderingen til retten.

Gutten ble dømt til 60 dagers fengsel og 420 timers samfunnstjeneste i høst for et lignende overgrep mot en annen medelev. Han ble også dømt til å betale offeret 100.000 kroner i erstatning.

Ikke gode nok bevis

Når det gjelder det andre punktet, der gutten sto tiltalt for voldtekt i klasserommet, har fornærmede og tiltalte hatt to vidt forskjellige forklaringer. Jenta har fortalt at gutten holdt henne fast mens han utførte en seksuell handling på henne. Tiltalte har på sin side benektet at hendelsen har funnet sted.

Her mente retten at bevisene ikke var gode nok.

«Tingretten er kommet til at det ikke er bevist utover enhver rimelig tvil at det har funnet sted en voldtekt i klasserommet», heter det i rettens vurdering.

Gutten ble derfor frifunnet på begge punkter i tiltalen.

Retten vurderte også at bevisene som er ført, ikke er tilstrekkelig til at retten er overbevist om at handlingen slik den er beskrevet i tiltalen, har funnet sted, heter det i vurderingen.