Her får elevene selv komme med ideer om hva den nye superskolen Frederik II skal inneholde

Hvordan skal uteområdet, terrassene og myldrearealet på nye Frederik II utformes? Det får elever fra Kvernhuset ungdomsskole og Glemmen og Frederik II videregående si sin mening om.