Må stanse utbyggingsplaner for en milliard kroner: Alvorlig fare for en lengre utsettelse for Frederik II

KrFs Olav Moe reagerer kraftig på at ordførerne, og etter alt å dømme flertallet i fylkestinget, vil gi fylkeskommunens kraftaksjer til kommunene. Byggeplaner for en milliard, deriblant ny Frederik II, kan bli utsatt i lang tid.