Striden om aksjemilliardene ikke over – nå kan det spøke for nye skoler i Nedre Glomma

Kommunene i Østfold ser ut til å måtte vente i 12 år på utbytte fra fylkeskommunens aksjer i Østfold Energi. I fylkesutvalget fikk ikke noe forslag flertall. Bare SV og Sp vil la kommunene få utbyttet fra 2020.