Kari Agerup innvalgt i jury for ny Frederik II og Arena Fredrikstad: Reaksjoner på skjev kjønnsfordeling og fravær av ungdommer

Camilla Eidsvold (SV) og Kari Agerup (Ap) savner en ungdomsrepresentant i juryen som skal kåre en vinner for Frederik II med idrettshall og Arena Fredrikstad. Flere politikere etterlyser også en bedre kjønnsfordeling.