Akkurat nå holder nemlig forskerne på med et prosjekt om vedfyring og luftforurensning i Fredrikstad, Sarpsborg og Hvaler. Opplysningene om fyringsvanene til innbyggerne i Nedre Glomma-regionen får de gjennom et elektronisk spørreskjema, og det er her du kommer inn i bildet.

– Studien har vært gjennomført i Oslo og Akershus, vi startet i 2015 som en del av iResponse-prosjektet som er finansiert av Forskningsrådet, og nå er vi på tampen av undersøkelsen i Nedre Glomma-regionen. Så langt har vi fått inn 414 svar, men vi trenger flere. Helst rundt 1.000, og minimum 500, sier seniorforsker Susana Lopez-Aparicio til Fredriksstad Blad.

Hun forteller at bruk av ved til oppvarming er økende både i Norge og resten av Europa, og at mange ikke er klar over at vedfyring som boligoppvarming øker utslippene av skadelige miljøgifter og fører til uønskede effekter for miljøet.

– Særlig gjelder dette for tett befolkede områder. Vedfyring og trafikk er de viktigste kildene til partikkelforurensning i mange europeiske byer, og sammen fører de ofte til episoder med høy luftforurensning om vinteren.

Lokale innspill

Seniorforskeren forteller videre at opplysninger om utslipp er tilgjengelig på regionalt nivå, men at det medfører en viss usikkerhet å overføre dem direkte til byer.

 

– Dataene er ikke detaljerte nok til å fange opp variasjonene innenfor bymiljøet, det er derfor vi har denne studien. Resultatene vi kommer frem til skal vi diskutere og evaluere i samarbeid med kommunene.

Lopez-Aparicio sier de trenger mye informasjon når det gjelder vedfyring, men NILU benytter samtidig anledningen til å inkludere andre spørsmål som er viktige for kommunene. Forskerne vil blant annet vite hva vi mener om både diesel- og vedfyring-forbud.

Det er fire hovedtemaer som må besvares for å øke kunnskap om kilder til luftforurensing og lokale oppfatninger om miljøet. Disse temaene er pendling mellom bo- og arbeidssted, oppvarming av bolig, forbedringer i regionen og bymiljøet.

– Når det gjelder vedfyring trenger vi lokalkunnskap om bosted og type bolig, bruk av ved til oppvarming, type vedovn og hvor mye ved som ble brukt i vintersesongen fra november 2015 til februar 2016, og hvilken oppfatningen de har av miljøet i forbindelse med forurensning, og særlig ved vedfyring, forklarer hun.

Forskerne vil gjerne ha svar på dine fyringsvaner og -meninger i løpet av mai måned.

– Jo flere som svarer på https://maptionnaire.com/nb/2148, desto bedre grunnlag får vi, selvfølgelig, avslutter seniorforskeren.