Derfor er det uaktuelt med dieselforbud i Fredrikstad

St.croix-krysset og Fredrikstad sentrum er verst når det gjelder luftkvalitet.

St.croix-krysset og Fredrikstad sentrum er verst når det gjelder luftkvalitet. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Mens Oslo forbyr kjøring med dieselbiler på kommunaleveier på de verste forurensingsdagene, er ikke et lignende forbud aktuelt i Fredrikstad.

DEL

– Et tiltak som ikke vil ha den store betydningen her.

Det sier fagleder på miljøavdelingen i Fredrikstad kommune, Reidun Ottosen. I Fredrikstad er det nemlig andre problemer enn utslipp fra dieselbiler som forårsaker forurensing.

– Her sliter vi med svevestøv, mens Oslo sliter mer med en blanding av svevestøv og nitrogendioksid, som kommer av utslipp fra dieselbiler. Derfor er det foreløpig uaktuelt å kopiere forbudet til Oslo, sier hun.

Vurderer strengere tiltak

I løpet av 2017 og første del av 2018 skal Fredrikstad kommune utrede eventuelle nyte tiltak for å få ned svevestøv-forurensing. Strengere tiltak mot piggdekk kan være ett tiltak.

– Forbud mot piggdekk i enkelte perioder kan være ett tiltak. En panteordning på piggdekk lik den vi har på gamle vedovner kan være et annet. Vi kommer til å gjennomgå alle mulige tiltak som kan bedre luftkvaliteten i Fredrikstad, og mot slutten av neste år vil vi sende over et forslag til politikerne, sier hun.

– Men det er lenge til 2018 – trenger ikke Fredrikstad tiltak nå?

– Vi har allerede innført flere strakstiltak. Nye rutiner på feiing og salting med magnesiumklorid er tiltak vi håper skal bedre luftkvaliteten på kort sikt, sier hun.

Binder opp svevestøvet

Å salte veiene med magnesiumklorid bidrar nemlig til å binde opp svevestøvet.

– Vi mener at vi allerede nå ser at disse tiltakene hjelper. I Fredrikstad har vi gode og moderne feiebiler, og med hyppigere feiing får vi ned mengden svevestøv i de utsatte områdene. De nye salterutinene har også god virkning, sier hun.

– Vil kommunen være tøffe nok til å foreslå kraftigere tiltak mot for eksempel piggdekk?

– Vi kommer til å gjennomgå alt som forårsaker svevestøv. Dersom vi mener at et piggdekkforbud eller piggdekkavgift vil være nødvendig, så kommer vi til å legge frem et forslag om det. Så får det være opp til politikerne å ta en avgjørelse, sier hun.

Det kan bli moderat luftforurensing tirsdag ettermiddag og kveld.

Det kan bli moderat luftforurensing tirsdag ettermiddag og kveld. Foto:

Lite og moderat forurensing denne uken

Men også vedfyring er et problem når det gjelder svevestøv i Fredrikstad. Kommunen har allerede forsøkt en panteordning på gamle vedovner. Da Fredrikstad skrev om det tiltaket i begynnelsen av desember i fjor, hadde imidlertid bare rundt 200 søkt om panteordningen.

– Panteordningen er ett tiltak, men også når det gjelder vedfyring vil det vurderes strengere restriksjoner i tiltaksutredningen, sier hun.

Tirsdag er det god luftkvalitet i Fredrikstad, ifølge luftkvalitet.info. I rushtiden tirsdag forventes det moderat luftforurensing. Temperaturene og være gjør at det heller ikke forventes forverring i luftkvaliteten de kommende dagene.

Artikkeltags