Derfor vil du se helikoptre over sentrum i dag

Luftforsvaret gjennomfører helikopter-trening ved den gamle sykehustomten på Cicignon i dag.