Fredrikstad får egen veteranplan: Skal hedre og følge opp deltagere i internasjonale operasjoner

Veteranenes innsats skal anerkjennes og hedres. Et enstemmig bystyre sa ja til å opprette en egen veteranplan.