– Prosjektet går blant annet ut på å være litt innovativ på hvordan man informerer forbruker, sier Cecilia Askham, seniorforsker ved Østfoldforskning, om forskningsprosjektet som akkurat er blitt tildelt 3.995.000 kroner i innovasjonsmidler fra Oslofjordfondet.

I samarbeid med Høgskolen i Østfold, Fretex, det svenske forskningskonsernet Swerea, Copenhagen business school og et it-firma skal Østfoldforskning de nærmeste tre årene gå i dybden på hvordan det går an å få oss forbrukere til å ta mer informerte valg når med tanke på miljø vi handler.

Ny teknologi

Hun legger ikke skjul på at prosjektet etter planen skal innebære nye teknologiske løsninger, men har ikke så lyst til å si så mye om nøyaktig hva disse løsningene innebærer.

– Jeg har ikke lyst til å rope høyt om hvordan innovasjonen blir gjort før vi faktisk har gjort det. Det er et prosjekt med stort fokus på forbrukerinformasjon og atferd, det er en del informasjonsvirksomhet, det blir forskning på hvordan forbrukeren kan påvirkes. Og vi skal kartlegge en del fakta som gir prosjektet et sterkt faglig fundament, sier hun.

Forskningsprosjektet til blant annet Østfoldforskning og Fretex, var ikke de eneste Fredrikstad-baserte innovasjonsprosjektene som nå er tildelt midler fra Oslofjordfondet. Faktisk er tre av de seks bedriftene som er plukket ut til å få penger fra Fredrikstad:

Unger Fabrikker er tildelt fire millioner kroner for et innovasjonsprosjekt der bedriften skal se på økt oljeutvinning ved bruk av anioniske tensider.

Midler til Prediktor

Prediktor Medical har også fått fire millioner kroner til prosjektet «Kontinuerlig laktatmåling uten blodprøvetagning for optimal intensitetsstyring av fysisk trening».

Totalt har Oslofjordfondet denne gangen delt ut drøye 30 millioner kroner. I tillegg til seks bedrifter, fikk også Vestfold fylkeskommune og Horten kommune midler til innovasjonsprosjekter.

Cecilia Askham legger ikke skjul på at fire millioner kroner betyr mye for prosjektet.

– Det er utrolig spennende. For Østfoldforskning er det veldig artig å kunne bruke en god del forskningstimer for å bevise at det nytter med ombruk, sier hun.

Oslofjordfondets mål er å løse utfordringer i regionen med ny kunnskap som bedrifter og offentlige institusjoner i regionen vil ha nytte av.