Dr. Peter Goldblatt og Dr. Mike Grady vandrer langs bryggepromenaden. Forskerne har kommet fra University College Londons Institute of Health Equity for å både lære og gi råd til Fredrikstad kommune i utfordringene med de sosiale ulikhetene innen helse og velferd. I løpet av morgenkvisten har de fått presentert detaljer om idrettssatsingen på Trara (se fakta), og forskerne mener det er et eksempel til etterfølgelse.

Muligheter gir god helse

– Prosjektet har stort potensial, og kan overføres til andre europeiske byer. Det handler om å skape muligheter for barna, sier Grady.
Han og kollegaen har i lang tid fulgt prosjektet, og kommunens folkehelsekoordinator Bent Olav Olsen forteller at de to forskerne fungerer som «vei-
Trara-prosjektet
70 Trara-elever har deltatt i svømmeopplæringen som Kongstensvømmerne startet ved skolen i februar. Treningen foregår to ganger i uken, og i alt får elevene 30 økter med svømmeopplæring.
Mer enn 30 elever fra 4. til 7. klasse har trent kampsport i gymsalen, og 50–60 elever har hatt utendørsaktiviteter ved skolen. Rundt femti prosent av elevene ved skolen har innvandrerbakgrunn.
Skolen tok kontakt med Fredrikstad idrettsråd med ønske om å starte idrettstilbud fordi svært mange av barna ikke deltar i organiserte fritidsaktiviteter.
ledere» for byen.
– Gode muligheter som dette skaper god helse for barna, forklarer Grady.

«Spin off»-effekter

Det var under kommunens seminar om forebygging av sosial ulikhet i helse at de to forskerne deltok i går. Som FB har skrevet om i flere artikler har byen store levekårsutfordringer (se grafikk under).
– Med Trara-prosjektet har de gått målrettet inn mot barna og deres foreldre. Vi hørte at det var «kaos» den første uken, men at man satt seg ned og bestemte hva som skulle være målet. Det har ikke bare vært svømmeopplæring og andre aktiviteter. Det har bidratt til språkopplæring og sosial inkludering, mener Goldblatt.
– «Spin off»-effektene er svært gode, sier kollega Grady.
Han mener det finnes nøkkelfaktorer for å utjevne forskjellene:
– Man må gi barna den beste starten som finnes, tidlig. Man må støtte familiene og styrke familiene. De må delta og ha en stemme, slik at fellesskapet bygges nettopp av fellesskapet. På den måten vil gapet mellom de på toppen og de på bunnen bli mindre, sier Grady.
– Og for at man skal kunne leve sunt må man ha en inntekt til å leve sunt, legger Goldblatt til.