Politikerne enige: Fredrikstad har råd til å bruke 1,5 millioner kroner på naturreservatet på Øra

KAN GÅ I GANG: Aktørene  som samarbeider om opprustingen i Øra Naturreservat, kan glede seg over at mesteparten av pengene omtrent er i boks. Fra venstre Fredrik Ellefsen, leder av Gudeberg lokalsamfunn (fra venstre), Gunnar Bjar, seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Østfold, Atle Haga, fylkesbiolog, Line Hansen Alsaker, naturforvalter i kommunen, Lars Ole Klavestad, landskapsarkitekt, Elin Rustad, miljøsjef på Frevar og representant for industrien på Øra, og Tommy Fredriksen, sekretær i Østfold Ornitologiske forening.

KAN GÅ I GANG: Aktørene som samarbeider om opprustingen i Øra Naturreservat, kan glede seg over at mesteparten av pengene omtrent er i boks. Fra venstre Fredrik Ellefsen, leder av Gudeberg lokalsamfunn (fra venstre), Gunnar Bjar, seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Østfold, Atle Haga, fylkesbiolog, Line Hansen Alsaker, naturforvalter i kommunen, Lars Ole Klavestad, landskapsarkitekt, Elin Rustad, miljøsjef på Frevar og representant for industrien på Øra, og Tommy Fredriksen, sekretær i Østfold Ornitologiske forening. Foto:

Av og
Artikkelen er over 1 år gammel

Alle formannskapspolitikerne er enige om at det er riktig å sette av 1,5 millioner kroner for å gi naturreservatet på Øra et ansiktsløft.

DEL

Rådmannen pekte på kommunens økonomiske situasjon og ville droppe penger til opprustningen på Øra både i neste års forslag til budsjett og i saken formannskapet hadde på bordet torsdag denne uken – der det handlet om å ta pengene fra det frie disposisjonsfondet.

Ville det annerledes

Men formannskapet ville det helt annerledes:

Politikerne gikk enstemmig inn for å sette av 1,5 millioner kroner, noe som også utløser to millioner kroner fra fylkeskommunen for å ruste opp naturreservatet til 40-årsjubileet neste høst. Det er Østfold Ornitologiske Forening og Gudeberg lokalsamfunn som står i spissen for prosjektet med å tilgjengeliggjøre området sammen medfylkeskommunen, fylkesmannen, kommunen og næringslivet på Øra. Også næringslivet og andre aktører skal bidra med penger til opprustingen, som er beregnet å koste rundt fire millioner kroner.

Truls Velgaard (H) var helt klar på at hans parti både støtte denne bevilgningen og at Høyre også vil støtte formålet senere.

– Vi vil gjerne bidra til å utvikle Øra for besøkende, sa han i formannskapet.

– Er en attraksjon

Han fikk følge av samtlige politikerkolleger.

– Det er viktig å ta vare på Øra-området. Og det er bra at det lages stier og at området tilrettelegges bedre, sa Hans Ek (Sp), som mener kommunen absolutt bør bidra med pengene.

– Det er flott at Fredrikstad kan beholde Øras naturverdier, og kombinere industri og sirkulær økonomi samtidig som vi beholder et internasjonalt vernet naturreservat.

– Øra-området er en attraksjon, sa Trond Svandal (V) – som mente at det er viktig å se områdene i sammenheng.

Flere politikere pekte på folkehelseaspektet og den store interessen for fuglekikking blant mange. Over 260 fuglearter er observert i området og Øra naturreservat fikk i 1985 status som Ramsarområde, noe som betyr at området er blant de 2.000 viktigste våtmarksområdene i verden.

– Fuglekikking er en av verdens største fritidsinteresser, sa Kari Agerup (Ap).

– Ikke skyld på Frevar

– Det kommer mye folk dit om det observeres en sjelden art, sa Bjørnar Laabak (Frp). Han la til at Frevar er en medspiller som må sørge for at området ikke oversvømmes av plastikk.

Det fikk Frevar-styreleder Victor Kristiansen (Ap) til å reagere.

– Det er feil å legge skylden på Frevar, sa Kristiansen som understrekte at det er tatt grep for å hindre spredning av avfall.

Selv om rådmannen ikke ville anbefale å bevilge pengene, fremgår det av saksfremlegget til politikerne at rådmannen mener at tilrettelegging og tilgjengeliggjøring av Øra naturreservat er godt og relevant. «Dette er utelukkende med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon», skriver rådmannen i sin vurdering.

Avgjøres av bystyret

I naturreservatet skal det blant annet l tilrettelegges slik at publikum kan ta turen både med barnevogn og rullestol. Det skal etableres flere rasteplasser og bålplasser, fugletårnet skal få en oppussing og det skal lages tavler som viser hva man ser derfra.

Det var 28. september 1979 at Øra naturreservat opprettet av daværende miljøvernminister Gro Harlem Brundtland, og med det ble et internasjonalt viktig våtmarksområde sikret for ettertiden. Harlem Brundtland er invitert til 40-årsdagen neste år.

Bystyret har det endelige ordet i saken 6. desember.

Artikkeltags