Turistsjefen: – Ser ingen logikk i forslaget til rådmannen. Det blir et tapsprosjekt for kommunen

Turistsjef Maya Nielsen mener forslaget om å la kommunens ansatte ta seg av turistinformasjonen er helt ulogisk.